Поліцейський підрозділів забезпечення

Необхідні компетентності для оволодіння специфікою діяльності за спеціалізацією “Спеціальна поліція. Поліцейський підрозділів забезпечення” (378 годин)

 1. Оволодіння знаннями щодо організаційно-правових основ діяльності підрозділу.
 2. Дотримання порядку взаємодії підрозділів забезпечення з підрозділами НПУ та державними органами і службами.
 3. Дотримання алгоритму дій під час введення оперативних планів
 4. Дотримання основних принципів логістики в діяльності підрозділів поліції.
 5. Оволодіння знаннями щодо організаційно-правових основ діяльності ізоляторів тимчасового тримання.
 6. Оволодіння знаннями та навичками щодо організації конвоювання затриманих та взятих під варту осіб.
 7. Оволодіння знаннями щодо охорони об’єктів стратегічного значення.
 8. Оволодіння знаннями щодо організації кадрової роботи.
 9. Оволодіння засадами превентивної діяльності в роботі поліції.
 10. Оволодіння основами оперативно-розшукової діяльності.
 11. Дотримання норм чинного законодавства при кваліфікації кримінальних правопорушень.
 12. Розвиток навичок організації діловодства.
 13. Дотримання принципів роботи з базами даних НПУ.
 14. Оволодіння вимогами законодавчих та нормативно-правових актів в частині застосування спеціальних засобів.
 15. Оволодіння психологією супроводження службовою діяльністю.
 16. Оволодіння навичками спілкування з різними категоріями осіб.
 17. Оволодіння алгоритмом дій в різних ситуаціях службової діяльності.
 18. Дотримання режиму таємності в діяльності поліції.
 19. Набуття навичок проведення організаційно-аналітичної діяльності.
 20. Оволодіння навичками самозахисту.