Структура

Структура
Житомирської академії поліції

Кучменко Марія Анатоліївна

Начальник циклу загальноправових дисциплін
майор поліції

Цикл загальноправових дисциплін здійснює підготовку слідчих, працівників кримінальної поліції, дільничних офіцерів поліції, інспекторів патрульної поліції, інспекторів кінологів.

Викладацький склад циклу надає теоретичні знання та допомагає слухачам набути практичні навички з предметів:

 • Основи конституційного права. Верховенство права.
 • Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції.
 • Адміністративна відповідальність та провадження у справах про адміністративні правопорушення.
 • Основи кримінального права.
 • Кримінальна процесуальна діяльність поліції.
 • Методика розслідування окремих кримінальних правопорушень.
 • Антикорупційне законодавство.
 • Забезпечення прав і свобод людини. Свобода від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини.
 • Організаційні засади діяльності органів досудового розслідування.
 • Взаємодія органів досудового розслідування НП в процесі своєї діяльності.
 • Досудове розслідування в кримінальному провадженні.
 • Особливі порядки кримінального провадження.
 • Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.
 • Особливості кваліфікації та розслідування окремих категорій кримінальних проваджень.
 • Загальні положення ОРД.
 • Основи кримінального аналізу.

Для успішного оволодіння професійною програмою, засвоєння та поглиблення отриманих знань слухачі мають у своєму розпорядженні навчальні полігони, аудиторії, які обладнані інформаційними стендами та мультимедійною технікою, а також необхідні навчально-методичні матеріали.

На заняттях слухачі засвоюють базові знання з конституційного права, адміністративного права, кримінального права та кримінального процесу. Особливу увагу викладачі приділяють на оволодіння слухачами навичок щодо кваліфікації поширених в правовій практиці адміністративних та кримінальних правопорушень.

Викладачі циклу мають стаж роботи на практичних посадах в органах і підрозділах Національної поліції. Постійно працюють над своїм професійним рівнем. При проведенні занять використовують сучасні методи викладання  матеріалу. Намагаються зробити так, щоб навчальний матеріал був цікавим та легким у засвоєнні, тому часто використовують  мультимедійні розробки, наочність, роздатковий матеріал.

Положення про цикл загальноправових дисциплін

Приходько Олександр Юрійович

Начальник циклу спеціальних дисциплін
капітан поліції

Цикл спеціальних дисциплін здійснює первинну професійну підготовку поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції на посади слідчих, працівників кримінальної поліції, дільничних офіцерів поліції, інспекторів (поліцейських) патрульної поліції, інспекторів кінологів. 

Викладачі циклу мають значний стаж роботи на практичних посадах в підрозділах Національної поліції, постійно удосконалюють свій професійний рівень та педагогічну майстерність. При проведенні занять користуються сучасними методами викладання.

На заняттях слухачами засвоюються базові знання, необхідні для розвитку умінь та навичок ефективного вирішення завдань професійної діяльності поліцейських, здійснення превентивної та профілактичної діяльності, регулювання дорожнього руху та контролю за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками, надання домедичної допомоги особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків або опинилися у безпорадному.

Викладацький склад циклу надає теоретичні знання та допомагає слухачам набути практичні навички з предметів:

«Забезпечення прав і свобод людини. Свобода від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. Практика Європейського суду з прав людини»; «Основи конституційного права. Верховенства права»; «Протидія домашньому насильству», «Протидія торгівлі людьми»; «Професійна етика»; «Взаємодія з населенням на засадах партнерства»; «Перевірка документів, виявлення ознак їх підробки»; «Роль дільничого офіцера під час оформлення ДТП»; «Охорона місця події»; «Превентивна діяльність дільничного офіцера поліції»; «Превентивна діяльність та реагування ДОП на факти вчинення домашнього насильства»; «Правила та безпека дорожнього руху»; «Діяльність патрульного із забезпечення безпеки дорожнього руху. Порядок складання адміністративних матеріалів за порушення Правил дорожнього руху»; «Діяльність патрульного із забезпечення безпеки дорожнього руху. Основні положення правил дорожнього руху»; «Дії патрульних під час масових заходів»; «Правові підстави затримання»; «Первинна домедична допомога»; «Надання домедичної допомоги особам, які її потребують»; «Використання радіозв’язку та відеофіксації в роботі патрульного»; «Діяльність патрульного із забезпечення безпеки дорожнього руху. Оформлення ДТП»; «Особливості роботи патрульного поліцейського щодо виявлення, попередження та розкриття злочинів, пов’язаних з наркотичними засобами»; «Судова медицина»; «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Положення про цикл спеціальних дисциплін

Гайдук Павло Борисович

Начальник циклу дисциплін професійної підготовки
майор поліції

Цикл професійної підготовки – структурний підрозділ Житомирської академії поліції який проводить навчально-виховну роботу з тактичної та вогневої підготовки, практичного навчання.

Головне завдання циклу – забезпечити успішне навчання слухачів з вогневої підготовки, тактики самозахисту, їх фізичного і вольового загартування, підтримання постійної готовності до виконання поставлених завдань.

Положення про цикл дисциплін професійної підготовки

Гайдук Сергій Васильвич

Начальник циклу кінології
капітан поліції

Цикл кінології – структурний підрозділ Житомирської академії поліції, який проводить навчально-виховну роботу з блоку дисциплін кінології.

Житомирська академія поліції єдиний в Україні заклад, котрий здійснює навчання поліцейських-кінологів. На базі кінологічного центру поліцейські, яких вперше прийнято на службу в поліцію на посади поліцейських-кінологів, отримують кваліфікацію і сертифікати допуску до практичної роботи зі службовими собаками з пошуку вибухових пристроїв, вибухівки, вогнепальної зброї та наркотиків.

Основними завданнями циклу кінології є реалізація навчальних та робочих програм, типових планів первинної професійної підготовки поліцейських та підвищення кваліфікації інспекторів-кінологів зі службовими собаками спеціального призначення Національної поліції України.

На кінологічному циклі викладаються «Основи зооінженерії та ветеринарії» «Теорія дресирування службових собак»; «Методика і техніка дресирування службових собак»; «Тактика дій поліцейського зі службовим собакою», «Практика дресирування службових собак».

Положення про цикл кінології

Кадлубівський Сергій Феліксович

Начальник циклу вибухотехнічної підготовки
майор поліції

Положення про цикл вибухотехнічної підготовки

Войналович Олена Михайлівна

Т.в.о. начальника відділення кадрового забезпечення
майор поліції

Відділення кадрового забезпечення займається комплексом питань, пов’язаних із укомплектуванням навчального центру, дбає про підготовку висококваліфікованих професіоналів поліції, вихованням та гуманітарною підготовкою особового складу. У кадрове забезпечення входить  посада практичного психолога, діяльність якого  спрямована на підвищення ефективності служби структурних підрозділів центру за допомогою використання форм, методів і засобів професійної психології.

До посадових обов’язків фахівців відділення кадрового забезпечення входять упровадження стратегії внутрішніх комунікацій, підтримка та розвиток корпоративної культури і цінностей навчального центру, підготовка контенту для офіційного порталу, висвітлення діяльності державної установи та персоналу у місцевих ЗМІ та соцмережах, налагодження зовнішніх і внутрішніх комунікацій, контактів з журналістами; контроль питань дисципліни і законності, організація питань щодо запобігання корупції та виконання служби охорони праці.

Положення про відділення кадрового забезпечення

Казьмерчук Анастасія Вікторівна

Начальник навчально-методичного відділення
кандидат педагогічних наук

Навчально-методичне відділення – структурний підрозділ Житомирської академії поліції , який реалізує координацію та контроль за навчальною та методичною роботою циклів.

Працівники відділення здійснюють розробку і ведення обліково-планової документації навчально-методичного відділення центру, контролюють виконання запланованих заходів та забезпечують збереження відповідної документації, систематично контролюють якість проведення навчальних занять, організовують проміжні та підсумкові контролі слухачів навчального центру, беруть безпосередню участь у засіданнях екзаменаційних комісій.

На основі аналізу та оцінки роботи викладачів працівники навчально-методичного відділення розробляють пропозиції та рекомендації із вдосконалення педагогічної майстерності.

Положення про навчально-методичне відділення

Дзюбенко Наталія Василівна

Начальник відділення організаційно-аналітичного забезпечення
старший лейтенант поліції

Положення про відділення організаційно-аналітичного забезпечення

Ващенко Володимир Іванович

Начальник відділення логістики та матеріально-технічного забезпечення

Положення про відділення логістики та матеріально-технічного забезпечення

Білошицька Галина Миколаївна

Начальник відділення фінансового забезпечення та
бухгалтерського обліку

Положення про відділення фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

Лебідь Сергій Юрійович

Начальник стройового відділення
майор поліції

Стройове відділення Житомирської академії поліції забезпечує зразкову внутрішню дисципліну серед слухачів і курсантів.

Начальники курсів здійснюють контроль за дотриманням статутних вимог серед слухачів, проводять заняття зі стройової підготовки і статутів, організовують навчання молодших командирів  і активу курсу. Контролюють та ведуть щоденний облік наявності змінного складу центру, несуть відповідальність за належний стан дисципліни, беруть участь у плануванні роботи курсу, здійснюють прийом, реєстрацію та розміщення слухачів у спальних приміщеннях.

Положення про стройове відділення

Чергова частина  забезпечує і контролює пропускний режим, внутрішній порядок і розпорядок дня закладу, відповідає за несення служби в нарядах перемінним складом, а також здійснює контроль за додержанням порядку та санітарного стану в адміністративних будівлях центру та прилеглої території.