Поліцейський підрозділів превентивної діяльності

Поліція превентивної діяльності в Україні у межах компетенції реалізує державну політику у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху, організації роботи дозвільної системи, превентивної та профілактичної діяльності, запобігання та припинення насильства в сім’ї.

Пріоритетним завданням підготовки поліцейських підрозділів превентивної діяльності є забезпечення високого рівня навчального процесу, виховання слухачів у дусі патріотизму та поваги до народу, створення умов для всебічного розвитку, набуття слухачами теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, необхідних для виконання завдань, пов’язаних із майбутньою службою.

Професійна програма підготовки поліцейський підрозділів превентивної діяльності служить закріпленню рівня базових знань і розвитку умінь, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності дільничних офіцерів поліції.

За результатами навчання слухачі отримають знання про основні засади, методи та засоби розвитку і вдосконалення діяльності дільничних офіцерів поліції, оволодіють інструментами для подолання проблем у професійній діяльності.

Необхідні компетентності для оволодіння специфікою діяльності за спеціалізаціями “Патрульна поліція. Поліцейські підрозділів превентивної діяльності” (378 годин)

 1. Оволодіння знаннями про організаційно-правові засади діяльності підрозділу.
 2. Дотримання норм адміністративного законодавства при кваліфікації правопорушень.
 3. Оволодіння методами реагування у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.
 4. Дотримання законодавчих та нормативо-правових актів при розгляді заяв і повідомлень.
 5. Дотримання порядку взаємодії підрозділів превентивної діяльності з підрозділами НПУ та державними органами і службами.
 6. Оволодіння навичками роботи поліцейського, які відповідають потребам громадян.
 7. Оволодіння вимогами законодавчих, нормативно-правових актів щодо забезпечення публічної безпеки і порядку під час масових заходів.
 8. Дотримання алгоритму дій під час ведення оперативних планів, адміністративно-правових режимів.
 9. Оволодіння методикою розслідування кримінальних правопорушень.
 10. Дотримання чинного законодавства під час застосування превентивних заходів з підобліковими особами.
 11. Оволодіння технікою опитування та особливостями офіційного спілкування.
 12. Опанування алгоритмом дій поліцейських у різних ситуаціях службової діяльності.

Література для самостійного опрацювання

Нормативно-правові акти

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 1. Господарський кодекс України. Голос України офіційне видання  від 14.03.2003 ‒ № 49.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV.
 3. Кодекс законів про працю України: затверджений Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 5. Кодекс цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст. 458.
 6. Кримінальний кодекс України: Закон України від 1.09.2001 року. // http://zakon.rada.gov.ua/
 7. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91).
 8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435- IV.
 9. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року.
 10. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від19 листопада 1992 р. № 2801-XII (зі змінами та доповненнями).
 11. Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2344-14
 12. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509.
 1. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455. Зі змінами станом на грудень 2015 року.
 2. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 р. // Голос України. – 2011. – 08 липня (№ 122).
 3. Про благоустрій населених пунктів. Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 49. – Ст.517.
 4. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 року.
 5. Про вибори Президента України. Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 14, ст.81.
 6. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації  розкраданням, знищенням псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів,  дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 22. – ст. 173 (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 932-XIV від 14.07.99, ВВР, 1999, № 37, ст. 334).
 7. Про виконавче провадження. Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 30, ст.542.