Поліцейський підрозділів превентивної діяльності

Первинна професійна підготовка поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліцію на посади дільничних офіцерів поліції, на сьогодні є надзвичайно актуальною. У своїй професійній діяльності вони зустрічаються з низкою питань, вирішення яких потребує високопрофесійної підготовки і орієнтування у питаннях забезпечення прав і свобод людини, свободи від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. Дільничні офіцери повинні розумітися на питаннях  дотримання антикорупційного законодавства,  протидії торгівлі людьми, поняттях толерантності та недискримінації в роботі поліцейських. Уміти взаємодіяти з населенням на засадах партнерства, працювати з перевіркою документів, виявляти ознаки їх підроблення. Володіти методикою розслідування окремих кримінальних правопорушень, застосувати законодавство України щодо реагування на звернення громадян.

Професійна програма підготовки дільничних офіцерів служить закріпленню рівня базових знань і розвитку умінь, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності дільничних офіцерів поліції.

За результатами навчання слухачі отримають знання про основні засади, методи та засоби розвитку і вдосконалення діяльності дільничних офіцерів поліції, оволодіють інструментами для подолання проблем у професійній діяльності.

Типовий навчальний план

первинної професійної підготовки поліцейських,

яких вперше прийнято на службу в поліції на посади дільничних офіцерів поліції

 Термін навчання – 80 навчальних днів.

Загальний фонд навчального часу – 732.

Предмети нормативної частини типового навчального плану первинної професійної підготовки поліцейських є загальними для всіх напрямків навчання. Варіативна частина – розроблена відповідно до специфіки службових обов’язків дільничних офіцерів.

Предмети варіативної частини професійно-теоретичної підготовки:

 1. «Організаційно-правові засади в діяльності дільничного офіцера поліції».
 2. «Діяльність дільничного офіцера поліції при застосуванні норм КУпАП» (Діяльність та повноваження дільничного офіцера поліції в провадженні в справах про адміністративні правопорушення. Поліцейські заходи в діяльності дільничного офіцера поліції та заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Види процесуальних документів в діяльності дільничного офіцера поліції. Особливості розгляду дільничним офіцером поліції справ про адміністративне правопорушення. Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень, які межують зі злочинами (статті 44, 51, 173, 185, 187 КУпАП). Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері торгівлі та господарської діяльності (статті 155, 156, 159, 160, 164 КУпАП). Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень, які пов’язані з обігом та застосуванням зброї, засобів самооборони, електрошокових пристроїв, спеціальних засобів, піротехнічних засобів (статті 174, 190, 191, 192, 195, 195-2, 195-3, 195-4, 195-6 КУпАП). Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень, які пов’язані з дотриманням правил благоустрою або посягають на громадський порядок (статті 154, 175-1, 176, 177, 178, 180-1, 182 КУпАП).
 3. «Методика розслідування окремих кримінальних правопорушень»  (Методика розслідування кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи за відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 115 КК (у частині розшуку безвісті зниклих дітей), ч. 1 ст. 122, ст. 125, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 129 КК). Методика розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи за відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 153, ст. 155, ст. 156 КК України). Методика розслідування кримінальних правопорушень проти громадського порядку за відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 296 КК України). Методика розслідування крадіжок за відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 185 КК України). Методика розслідування грабежів за відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 186 КК України). Методика розслідування шахрайства та заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 185 КК України). Методика розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту за відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 289 КК України). Методика розслідування кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 310 КК України).
 4. «Застосування дільничним офіцером поліції законодавства України щодо реагування на звернення громадян»  (Основні вимоги Законів України «Про звернення громадян», «Про статус народного депутата України» та інших, які регламентують порядок роботи зі зверненнями громадян. Нормативно-правові акти, які регламентують роботу органів Національної поліції зі зверненнями громадян. Порядок роботи зі зверненнями громадян і організація їх особистого прийому. Порядок прийому та розгляду звернень, які надійшли до органів Національної поліції, у тому числі від дітей).
 5. «Роль дільничного офіцера поліції під час ДТП» (Загальні відомості про дорожньо-транспортну пригоду. Визначення зони відповідальності та дії дільничного при прибутті на місце ДТП. Огляд місця ДТП. Участь дільничного поліцейського в заходах, спрямованих на встановлення обставин, що мають значення при розслідуванні справ за наслідками ДТП).
 1. «Превентивна діяльність та реагування дільничного офіцера поліції на факти вчинення насильства в сім’ї» (Законодавство України з попередження насильства в сім’ї в діяльності дільничного офіцера поліції. Фактори ризику та умови вчинення насильства в сім’ї. Нові виклики щодо насильства в сім’ї. Міжнародні законодавчі підходи та позитивні практики з питань превенції домашнього насильства. Кримінологічні характеристики кривдників та жертв сімейного насильства. Психологічні особливості особистості та поведінки членів сім’ї, у якій учиняється насильство. Діти як група ризику. Державні органи та соціальні установи як суб’єкти протидії насильству в сім’ї. Взаємодія між суб’єктами з протидії фактам насильства в сім’ї. Форми і методи діяльності працівників поліції щодо попередження, виявлення, припинення та документування насильства в сім’ї. Спеціальні заходи з попередження насильства в сім’ї та підстави і порядок їх застосування. Відповідальність за вчинення насильства в сім’ї. Реагування на факти насильства в сім’ї (рольова гра з використанням інтерактивних методик навчання в інтерактивних кімнатах та аналіз дій дільничного офіцера поліції).
 2. «Офіційне спілкування (опитування) в діяльності дільничного офіцера поліції» (Сутність процесу офіційного спілкування (опитування) та його складові. Створення довірливих стосунків з громадянами в ході спілкування (опитування). Підготовка до проведення спілкування (опитування). Практичні навички спілкування (опитування) громадян).
 3. «Робота дільничного офіцера поліції орієнтована на потреби громади» (Робота дільничного офіцера поліції з громадою. Консультативні групи громадян. Урегулювання проблем громади на території обслуговування. Етапи і якість прийняття рішень. Фактори і бар’єри для ефективного прийняття рішень. Управління проведення зборами громадян. Моделі аналізу урегулювання проблем та прийняття рішень. Формування команди та групове прийняття рішень. Самомотивація у роботі поліцейського. Концепція ефективного і продуктивного планування дій в рамках взаємодії з громадою. Особливості ефективної комунікації в роботі дільничного офіцера поліції. Етична поведінка та порядність у роботі поліцейського).
 4. «Охорона місця події» (Алгоритм дій дільничного офіцера поліції на місці події. Визначення меж місця події. Недопущення сторонніх осіб. Збереження слідової інформації. Дії дільничного офіцера поліції при самостійному проведенні огляду місця події. Особливості фіксації деяких видів слідів, виявлених на місці події).
 5. «Взаємодія дільничного офіцера поліції з підрозділами Національної поліції та органами виконавчої влади» (Ознайомлення з повноваженнями та функціями патрульної поліції. Взаємодія дільничного офіцера поліції з групами реагування патрульної поліції. Форми, види та способи взаємодії дільничного офіцера поліції з групами реагування патрульної поліції. Взаємодія дільничного офіцера поліції з працівниками слідчих підрозділів, у тому числі на місці скоєння злочину. Організація взаємодії при надходженні до органу поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та реагуванні на них. Форми та методи взаємодії з прикордонниками у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку. Організація взаємодії дільничних офіцерів поліції з дільничними інспекторами прикордонної служби. Облік результатів організації (уточнення) взаємодії. Визначення критеріїв оцінки взаємодії. Взаємодія дільничного офіцера поліції з громадськістю, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими підрозділами у профілактиці правопорушень. Форми та методи взаємодії з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку та державного кордону у сфері забезпечення публічної безпеки та правопорядку. Взаємодія з оперативними підрозділами щодо проведення превентивної роботи з особами, схильними до вчинення правопорушень).
 6. «Превентивна діяльність дільничного офіцера поліції» (Правова основа, завдання діяльності дільничного офіцера поліції щодо здійснення загальної та індивідуальної профілактичної роботи. Особливості організації та проведення загальної й індивідуальної профілактичної роботи дільничним офіцером на адміністративні дільниці, у тому числі у сільській місцевості. Контроль за дотриманням фізичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів до них у сфері забезпечення дозвільної системи).
 7. «Робота дільничного офіцера поліції з підобліковими особами» (Індивідуально-профілактична робота дільничного офіцера з особами, які схильні до вчинення правопорушень та перебувають на профілактичних обліках у поліції. Форми індивідуально-профілактичного впливу на підоблікових осіб. Методи одержання даних дільничним офіцером поліції про причини та умови, які сприяють вчиненню правопорушень на адміністративній дільниці особами, які перебувають на профілактичних обліках у поліції. Індивідуально-профілактична робота дільничного офіцера з особами, які формально підпадають під адміністративний нагляд. Порядок встановлення адміністративного нагляду, ведення відповідної контрольно-наглядової справи. Індивідуально-профілактична робота дільничного офіцера з особами звільненими з місць позбавлення волі, які відбували покарання за умисний злочин і в яких судимість не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Індивідуально – профілактична робота дільничного офіцера з особами засудженими за вчинення злочинів, виконання вироку щодо яких не пов’язано із позбавленням волі. Особливості індивідуально-профілактичної роботи дільничного офіцера з особами, які перебувають на профілактичному обліку підрозділів поліції за вчинення  насильства в сім’ї).
 8. «Робота працівника поліції щодо захисту прав та законних інтересів дітей» (Права та обов’язки поліцейського щодо роботи з дітьми. Здійснення профілактики адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей та вжиття заходів щодо недопущення скоєння повторних злочинів у підлітковому середовищі. Проведення заходів загальної та індивідуальної профілактики з підлітками, які перебувають у конфлікті з законом. Проведення заходів загальної та індивідуальної профілактики з повнолітніми особами, батьками, опікунами та іншими категоріями дітей, які втягують дітей у злочинну діяльність. Заходи поліцейського піклування щодо неповнолітніх. Виявлення та припинення фактів учинення насильства та жорстокого поводження щодо дітей. Проведення опитування та допиту дитини, застосування методики «Зелена кімната». Поміщення дітей у спеціальні установи . для дітей. Вікові особливості комунікації з дітьми та підлітками. Алгоритм розшуку дітей, які зникли безвісти. Першочергові заходи з установлення місцезнаходження дитини. Робота з наркозалежними дітьми).

Предмет варіативної частини професійно-практичної підготовки: «Практикум організації роботи дільничного офіцера поліції на закріпленій дільниці обслуговування».

Література для самостійного опрацювання

Нормативно-правові акти

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 1. Господарський кодекс України. Голос України офіційне видання  від 14.03.2003 ‒ № 49.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV.
 3. Кодекс законів про працю України: затверджений Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 5. Кодекс цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст. 458.
 6. Кримінальний кодекс України: Закон України від 1.09.2001 року. // http://zakon.rada.gov.ua/
 7. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91).
 8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435- IV.
 9. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року.
 10. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від19 листопада 1992 р. № 2801-XII (зі змінами та доповненнями).
 11. Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2344-14
 12. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509.
 1. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455. Зі змінами станом на грудень 2015 року.
 2. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 р. // Голос України. – 2011. – 08 липня (№ 122).
 3. Про благоустрій населених пунктів. Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 49. – Ст.517.
 4. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 року.
 5. Про вибори Президента України. Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 14, ст.81.
 6. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації  розкраданням, знищенням псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів,  дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 22. – ст. 173 (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 932-XIV від 14.07.99, ВВР, 1999, № 37, ст. 334).
 7. Про виконавче провадження. Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 30, ст.542.