Оперуповноважений кримінальної поліції

Первинна професійна підготовка поліцейських, яких вперше прийнято на службу в підрозділи кримінальної поліції, надзвичайно актуальна. У своїй професійній діяльності вони стикаються з низкою питань, розв’язання яких потребує професійної підготовки: дотримуватися антикорупційного законодавства, взаємодіяти з населенням на засадах партнерства, протидіяти торгівлею людьми, знати основи документоведення, володіти вогнепальною зброєю, мати достатню тактичну підготовку, орієнтуватися у організаційних засадах діяльності підрозділів карного розшуку, володіти основами криміналістики, судовою медициною, оперативно-розшуковою діяльністю тощо.

В результаті професійної підготовки слухачі отримають знання про основні засади, методи та засоби розвитку і вдосконалення діяльності працівників кримінальної поліції. Слухач повинен знати: Конституцію та інші закони України, що регламентують діяльність працівників кримінальної поліції Національної поліції України; міжнародні та національні стандарти забезпечення прав і свобод людини; укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти. 

Слухач повинен орієнтуватися в основних вимогах щодо компетенції та діяльності працівників кримінальної поліції Національної поліції України, аналізувати, узагальнювати та систематизувати інформацію щодо якісної реалізації повноважень працівника кримінальної поліції, застосовувати набуті знання, уміння й навички під час виконання службових обов’язків.

Загальнопрофесійні вимоги до слухача полягають у дотриманні вимог чинного законодавства, норм професійної етики та моралі, правил носіння однострою, ініціативності, ввічливості, толерантності, тактовності, знання і виконання вимог нормативних актів, що регулюють діяльність працівників кримінальної поліції.

Типовий навчальний план

первинної професійної підготовки поліцейських,

яких вперше прийнято на службу в поліції на посади поліцейських кримінальної поліції

Термін навчання – 80 навчальних днів

Загальний фонд навчального часу – 732

Предмети нормативної частини типового навчального плану первинної професійної підготовки поліцейських є загальними для всіх напрямків навчання. Варіативна частина – розроблена відповідно до специфіки службових обов’язків поліцейських кримінальної поліції.

Предмети варіативної частини професійно-теоретичної підготовки:

  1. «Організаційні засади діяльності підрозділів карного розшуку».
  2. «Роль оперуповноваженого карного розшуку в досудовому розслідуванні».
  3. «Основи криміналістики».
  4. «Судова медицина».
  5. «Оперативно-розшукова діяльність».

Предмет варіативної частини професійно-практичної підготовки: «Практикум застосування норм кримінального права».