Оперуповноважений кримінальної поліції

Первинна професійна підготовка поліцейських, яких вперше прийнято на службу в підрозділи кримінальної поліції, надзвичайно актуальна. У своїй професійній діяльності вони стикаються з низкою питань, розв’язання яких потребує професійної підготовки: дотримуватися антикорупційного законодавства, взаємодіяти з населенням на засадах партнерства, протидіяти торгівлею людьми, знати основи документоведення, володіти вогнепальною зброєю, мати достатню тактичну підготовку, орієнтуватися у організаційних засадах діяльності підрозділів карного розшуку, володіти основами криміналістики, судовою медициною, оперативно-розшуковою діяльністю тощо.

В результаті професійної підготовки слухачі отримають знання про основні засади, методи та засоби розвитку і вдосконалення діяльності працівників кримінальної поліції. Слухач повинен знати: Конституцію та інші закони України, що регламентують діяльність працівників кримінальної поліції Національної поліції України; міжнародні та національні стандарти забезпечення прав і свобод людини; укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти. 

Слухач повинен орієнтуватися в основних вимогах щодо компетенції та діяльності працівників кримінальної поліції Національної поліції України, аналізувати, узагальнювати та систематизувати інформацію щодо якісної реалізації повноважень працівника кримінальної поліції, застосовувати набуті знання, уміння й навички під час виконання службових обов’язків.

Загальнопрофесійні вимоги до слухача полягають у дотриманні вимог чинного законодавства, норм професійної етики та моралі, правил носіння однострою, ініціативності, ввічливості, толерантності, тактовності, знання і виконання вимог нормативних актів, що регулюють діяльність працівників кримінальної поліції.

Необхідні компетентності для оволодіння специфікою діяльності за спеціалізацією “Кримінальна поліція. Оперуповноважений” (378 годин)

 1. Оволодіння знаннями щодо організаційно-правових основ діяльності підрозділу.
 2. Оволодіння нормативно-правовими актами щодо організації оперативно-розшукової діяльності.
 3. Оволодіння навичками тактики розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів.
 4. Оволодіння специфікою розшукової роботи в оперативних підрозділах кримінальної поліції.
 5. Оволодіння навичками документування окремих кримінальних правопорушень.
 6. Дотримання порядку взаємодії оперативних підрозділів кримінальної поліції з підрозділами НПУ та державними органами і службами.
 7. Оволодіння навичками провадження слідчих (розшукових) у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій.
 8. Дотримання порядку проведення оперативно-розшукових заходів під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
 9. Оволодіння тактичними та психологічними прийомами здійснення оперативно-розшукової діяльності.
 10. Дотримання тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час виконання доручень слідчого.
 11. Оволодіння методами та прийомами кримінального аналізу.
 12. Оволодіння основами судової медицини.
 13. Оволодіння основами судової психіатрії.
 14. Оволодіння знаннями щодо правових засад затримання особи в кримінальному провадженні.
 15. Дотримання режиму секретності в діяльності поліції.