Первинна професійна підготовка

Під час проходження первинної професійної підготовки слухачі набувають спеціальних знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання повноважень поліції, а також відповідну спеціальну підготовку щодо зберігання, носіння, застосування і використання вогнепальної зброї.

Навчальний процес первинної професійної підготовки працівників поліції – це система організаційних та навчальних заходів, спрямованих на отримання працівниками поліції професійних вмінь та навичок.

Навчальні заняття проводяться у складі навчальних груп, з числа яких визначаються командири. Командир підпорядковується начальникові курсу та куратору групи. До його обов’язків входить керівництво групою, забезпечення своєчасного та якісного виконання задач, поставлених перед групою, слідкування за додержанням службової дисципліни, етикету та розпорядку дня, контролювання присутності слухачів на заняттях, ведення журналу обліку навчальних занять, складання графіка чергувань.

Куратора групи призначають із числа викладачів Навчального центру підготовки поліцейських. Він ревізує виконання навчального плану, дотримання розкладу занять та ведення обліку успішності перемінного складу.

Учасники навчального процесу зобов’язані дотримуватися етики ділового спілкування та бути одягненими в однострій або одяг ділового стилю.

Обов’язок слухачів виконувати вимоги чинного законодавства України, перебувати в установі відповідно до затвердженого розкладу занять та правил внутрішнього розпорядку. Слухачі, які проживають у спальних приміщеннях навчального центру о сьомій годині ранку, окрім вихідних, мають шикуватися і виконувати ранкову фіззарядку. Зобов’язанням слухачів є також чергування у нарядах за графіком.

З метою об’єктивної оцінки знань та здібностей слухачів Житомирського навчального центру підготовки поліцейських, навчальною програмою передбачено складання комплексного іспиту з предметів, з яких вони вже успішно склали проміжний контроль.

Після успішного закінчення навчання слухачі отримують довідку про закінчення первинної професійної підготовки встановленого зразка, яка долучається до їх особової справи та відомість щодо результатів навчання.

Підготовка поліцейських здійснюється за освітньою програмою з професії «Поліцейський (за спеціалізаціями)»

Необхідні компетентності

загальнопрофесійної підготовки (126 год.)

1. Оволодіння основами конституційного права.
2. Дотримання вимог забезпечення прав і свобод людини та громадянина.
3. Оволодіння основами антикорупційного законодавства.
4. Оволодіння основами професійної етики.
5. Оволодіння основами ефективної комунікації.
6. Дотримання толерантності та недискримінації в роботі поліцейського.
7. Формування стресостійкості.
8. Оволодіння основами ефективної взаємодії з населенням на засадах партнерства.
9. Дотримання вимог законодавства щодо запобігання та протидії домашньому насильству.
10. Оволодіння знаннями Правил дорожнього руху.
11. Дотримання законодавства про охорону праці та безпеки життєдіяльності.
12. Оволодіння правовими та організаційними основами діяльності Національної поліції України.
13. Оволодіння основами документоведення в службовій діяльності.

Необхідні компетентності

професійно-теоретичної підготовка (172 год.)

 1. Оволодіння основами адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції.
 2. Оволодіння основами кримінального права.
 3. Оволодіння знаннями про наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, а також про ознаки наркотичного сп’яніння.
 4. Оволодіння основами кримінальної процесуальної діяльності.
 5. Оволодіння засадами превентивної (профілактичної) поліцейської діяльності.
 6. Оволодіння основами криміналістики та криміналістичної техніки.
 7. Оволодіння інформаційними технологіями в поліцейській діяльності, засадами безпеки роботи з інформацією.

Необхідні компетентності

професійно-практичної підготовки (404 год.)

 1. Розвиток рухових навичок, необхідних у службовій діяльності й у разі виникнення екстремальних ситуацій.
 2. Застосування швидкісних і силових якостей у службовій діяльності.
 3. Оволодіння прийомами самозахисту й особистої безпеки, проведення заходів фізичного впливу.
 4. Оволодіння матеріальною частиною вогнепальної зброї та засвоєння її тактико-технічних характеристик.
 5. Дотримання заходів безпеки під час поводження з вогнепальною зброєю; знання правових підстав, порядку її застосування та використання.
 6. Оволодіння порядком виконання вправ зі стрільби та нормативами з вогневої підготовки.
 7. Оволодіння тактикою комунікації поліцейського.
 8. Оволодіння тактикою контакту, прикриття та проведення поверхневої перевірки.
 9. Оволодіння основами тактики патрулювання.
 10. Оволодіння тактикою дій поліцейських у разі виявлення вибухонебезпечного предмета.
 11. Оволодіння тактикою зовнішнього та внутрішнього огляду (обшуку) будівлі.
 12. Оволодіння тактикою зупинення транспортного засобу.
 13. Оволодіння тактикою застосування поліцейських заходів примусу.
 14. Оволодіння тактикою евакуації особи (поліцейського).
 15. Оволодіння алгоритмами дій поліцейського під час масових заходів і за особливих умов діяльності поліції.
 16. Оволодіння вміннями та навичками дій поліцейського на місці події.
 17. Дотримання медико-правових та етичних аспектів надання домедичної допомоги.
 18. Оволодіння знаннями щодо оцінювання стану постраждалого.
 19. Оволодіннями навичками первинного та вторинного огляду постраждалого.
 20. Оволодіння принципами підтримання життєдіяльності людини.
 21. Оволодіння правилами взаємодії з підрозділами (бригадами) рятувальних служб.
 22. Оволодіння прийомами стройового вишколу.
 23. Оволодіння вимогами законодавчих і нормативно-правових актів з питань службової дисципліни.
 24. Дотримання правил носіння однострою.
 25. Дотримання правил внутрішнього (трудового) розпорядку.
 26. Практичне відпрацювання компетентностей в змодельованих ситуаціях, наближених до умов несення служби.