Стоп корупція!!!

Державна установа «Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських» здійснює службову діяльність відповідно до вимог Антикорупційної програми Національної поліції України на 2019-2021 роки, яка затверджена наказом Національної поліції України від 20.03.2019 № 246 (зі змінами).

У Житомирському НЦПП у 2020 році 55 осіб подали декларації, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». Станом на 01.06.2020 всі особи зазначеної категорії (у тому числі особи, які припинили свою діяльність у 2019 та 2020 роках) подали декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

На базі платформи googlforms створена скринька довіри для отримання повідомлень від викривачів та щоденно здійснюється контроль за процесом отримання від них інформації. Таким чином, керівництво установи прагне створити найбільш комфортні умови для навчання поліцейських. Кожна заява залишається конфіденційною та розглядається у найкоротший термін, а подати заявку зовсім не складно: в установі розміщені інформаційні стенди з посиланням на електронну форму. Варто лише зісканувати QR-код, який відкриває форму заяви.

 Між тим, 45 поліцейських установи зареєстровані на інтернет-ресурсі «Освітній портал службової підготовки поліцейських», які щомісячно проходять навчання та підвищують рівень знань, у тому числі з антикорупційного законодавства.

На додаткових заняттях у системі службової підготовки протягом 2020 навчального року з працівниками Житомирського НЦПП здійснювалось вивчення Закону України «Про запобігання корупції», організаційно-розпорядчих документів НПУ з питань запобігання корупції.  З метою належного проведення занять розроблено плани-конспекти відповідно до встановленого розкладу, які також затверджені керівництвом та залучені до накопичувальної справи. Згідно з цим розкладом проведено 12 додаткових занять у системі службової підготовки. Відповідно навчальному плану зі слухачами Житомирського НЦПП проводились заняття з вивчення Закону України «Про запобігання корупції».

До Управління запобігання корупції НПУ надіслано пропозиції щодо виявлення нових корупційних ризиків у діяльності Державної установи «Житомирський навчальний центр підготовки поліцейський» та заходи щодо їх усунення.

Проведено чотири засідання комісії з оцінки корупційних ризиків.

У 2020 році проводились звірки з органами прокуратури та суду щодо наявності кримінальних та адміністративних проваджень стосовно працівників установи. Фактів вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, не встановлено.

Здійснено анонімне опитування серед слухачів та особового складу Житомирського НЦПП щодо запобігання та виявлення корупції, додержання вимог антикорупційного законодавства, запобігання конфлікту інтересів у Національній поліції України.

В установі забезпечено наявність наглядової агітації антикорупційного спрямування. Відповідальною особою забезпечується функціонування рубрики «Запобігання корупції» у мережі Інтернет.

Керівництвом установи постійно здійснюється контроль за наявністю конфлікту інтересів.

          Відповідно до наказу установи від 15.08.2018 № 130 в Житомирському НЦПП створено тендерний комітет, який згідно планів закупівель постійно здійснює роботу із закупівель товарів, робіт, послуг з обов’язковим оприлюдненням звітів укладених договорів в електронній системі «Рrozorro».

 

Корупції не місце в новій поліції у новій державі!

Leave a Reply