Запобігання корупції

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ

Очищення влади

Повідомити про корупцію в поліції

Якщо ви хочете повідомити про правопорушення, пов’язане з корупцією, дзвоніть на безкоштовну гарячу лінію, вона працює цілодобово:

0-800-50-02-02 –  Саll-центр Національної поліції України.

За єдиним номером Саll-центру громадяни з усіх регіонів держави можуть повідомляти про неправомірні дії працівників поліції, дізнаватися про хід розгляду поданих заяв, отримувати довідкову інформацію.

З метою своєчасного отримання та оперативного реагування на факти вчинення посадовими та службовими особами органів і підрозділів Національної поліції корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, функціонують телефони довіри та скриньки електронної пошти довіри.

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації Національної поліції України, телефон: (044) 254 93 90, upzkpl@police.gov.ua

Інформацію на всі телефони довіри та скриньки електронної пошти довіри, які функціонують в головних управліннях Національної поліції в областях та місті Києві, отримують працівники управлінь внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Національній поліції України.

Приймання повідомлень про зазначені факти проводиться у робочий час щодня, крім вихідних, а на електронну пошту довіри цілодобово.

У такому ж порядку приймаються повідомлення від працівників Національної поліції України  про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) іншою особою, зокрема без зазначення авторства (анонімні), зроблені на підставі статті 53 Закону за тим самим гарячим номером Саll-центру Національної поліції України 0-800-50-02-02.

Телефони довіри та адреси електронної пошти довіри.

Житомирське управління ДВБ НПУ  stop_corruption.zhitomir@dis.np.gov.ua,  (063) 565-70-40;  (0412) 40-72-17.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України    stop_corruption_central@dis.np.gov.ua, (044) 254-74-75.

Відповідно до статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» за вчинення корупційних (діяння, що містить ознаки корупції) або пов’язаних з корупцією правопорушень(діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження) особи, зазначені в частині першій статті 3 Закону, зокрема поліцейські, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у визначений законом строк.

Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції відповідно до пункту 1 частини першої статті 21 Закону мають право повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

Статтею 53 Закону України «Про запобігання корупції» про державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції зазначається, що:

–        особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), – особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону іншою особою;

–        особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»;

–        особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону іншою особою.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону, керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.